Izziv.

Naročnik

Primius gradnje d.o.o.

Projekt

Celostna grafična podoba

Vloga

Grafično oblikovanje

Leto

2015

Rešitev.

Primius gradnje bila konceptualno načrtovana in oblikovana za komuniciranje zgodbe blagovne znamke. Ustvarili smo podobo, ki jasno skozi obliko in barvo predstavlja področje trajnostnega razvoja in gradbništva.

S svojo izrazito vizualno obliko na vsakem izdelanem promocijskem materialu sporoča poslanstvo in vizijo in tako izstopa med konkurenco.