Izziv.

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Projekt

Kompleksni informacijski sistem eVŠ MSB

Vloga

Tehnični razvoj, testiranje in podpora

Leto

2012

Rešitev.

V skladu z zahtevami naročnika in razpisnimi pogoji smo načrtovali in razvili kompleksen informacijski sistem za študentske pisarne, ki letno preko sistema obdelajo 30.000 vlog. Pri snovanju informacijskega sistema smo načrtovali dobro uporabniško izkušnjo ter izrisali natančno informacijsko arhitekturo spletnega portala. Izvedli smo zahtevno snovanje baze podatkov ter logike delovanja informacijskega sistema. V namene preverjanja podatkov smo informacijski sistem povezali z obsežnimi zunanjimi bazami podatkov.