Izziv.

Naročnik

MFDPŠ, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Projekt

Spletna stran

Vloga

Koncept, uporabniška izkušnja, oblikovanje, tehnični razvoj, testiranje in podpora

Leto

2014

Rešitev.

Spletna stran namenjena C-generaciji (connected, content-oriented, computerized) je nastala na osnovi natančne analize ciljne skupine z namenom odlične uporabniške izkušnje. Osnovni fokus spletne strani je na vsebini, torej da uporabniku prikažemo vsebino, ki ga zanima in mu je namenjena. Glavna ciljna skupina so dijaki višjih letnikov in bodoči študenti, ki smo jih nagovarjali z ločeno pristajalno spletno stranjo in preko družbenih omrežij.