Izziv.

Naročnik

Mercator d.d., največje slovensko trgovsko podjetje

Projekt

HTML5 mobilna aplikacija

Vloga

Tehnični razvoj in podpora

Leto

2014

Rešitev.

Določena podjetja se odločijo za razvoj mobilnih aplikacij, ki jih pomagajo pri internih procesih in tako k doseganju večje učinkovitosti zaposlenih in podjetja. Tako smo za Mercator razvili mobilno aplikacijo, ki jo uporabljajo v namene kontrole kakovosti. Aplikacija omogoča internim nadzornikom bolj enostavno nadzorovanje nad storitvami v trgovinah po celi Sloveniji. Namen aplikacije je olajšati delo nadzornikov in povečati njihovo učinkovitost.