Izziv.

Naročnik

Arnes - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Projekt

Spletna aplikacija

Vloga

Tehnični razvoj, testiranje in podpora

Leto

2015

Rešitev.

Seznanjanje najmlajših s prometnimi predpisi ter varnim ravnanjem v cestnem prometu je izredno pomembno, še posebej v nižji stopnji osnovne šole, kjer je poudarek predvsem na kolesarskem izpitu. Projekt Kolesar je tako bil zasnovan kot spletna aplikacija, v okolju Moodle, kjer lahko učenci preko spleta preverijo svoje znanje v simulacijah in ob teoretičnih vprašanjih, kasneje pa ob mentorstvu učiteljev opravljajo tudi izpit.