Izziv.

Naročnik

Kema Puconci d.d, izvozno orientirano podjetje z gradbenim materialom

Projekt

Nativna mobilna aplikacija za iOS in Android

Vloga

Koncept, uporabniška izkušnja, oblikovanje, tehnični razvoj, testiranje in podpora

Leto

2013

Rešitev.

Razvili smo mobilno aplikacijo, ki predstavlja most med uporabniki in področjem gradbeništva. Uporabniku omogoča brskanje in pregledovanje ogromnega nabora izdelkov, prikaz težave in možnosti rešitev za določene cilje skupine, kakor tudi izbiro barvne palete in servisa oziroma tehnične pomoči uporabnikom.