Izziv.

Naročnik

Geoplin d.d. Ljubljana, največji slovenski trgovec z zemeljskim plinom

Projekt

Odzivna spletna stran in razvoj

Vloga

Koncept, uporabniška izkušnja, oblikovanje, tehnični razvoj, testiranje in podpora

Leto

2013

Rešitev.

Eno najpomembnejših slovenskih podjetij na področju energije se predstavi z izjemno spletno stranjo, kjer je specifična vsebina predstavljena na zanimiv in privlačen način širši javnosti. Vzpostavili smo spletno stran s korporativno, predstavitveno in izobraževalno noto, ki vključuje infografike, animirane predstavitve podatkov in števec porabe.