Izziv.

Naročnik

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Projekt

Razvoj mobilne aplikacije za visoko šolstvo

Vloga

Koncept, uporabniška izkušnja, oblikovanje, tehnični razvoj in podpora

Leto

2015

Rešitev.

K nam je pristopilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z željo izdelave privlačne iOS in Android aplikacije, ki bi na enem mestu predstavila pomembne in ključne informacije za bodoče študente in študente - podatke o vseh institucijah visokošolskega izobraževanja, opise in značilnosti vseh programov, možnost primerjave med programi in ustvarjanje seznama svojih želenih izobraževalnih institucij.

Aplikacija vključuje tudi bolj go-to informacije uporabne za bodoče študente - o študentskih domovih, subvencionirani prehrani, štipendijah, lokacijah, itd., ki so bistvenega pomena za študente na začetku študijske poti.

Aplikacija predstavlja pomemben digitalni korak naprej in ustvarja povezavo med vladnimi institucijami in študenti.