Izziv.

Naročnik

EPM - European Youth Capital 2013

Projekt

HTML5 mobilna aplikacija

Vloga

Koncept, uporabniška izkušnja, oblikovanje, tehnični razvoj in podpora

Leto

2013

Rešitev.

Program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 se je osredotočal na aktualna vprašanja mladih (povečanje zaposljivosti in zaposlovanja, stanovanjske problematike, za promocijo prostovoljstva, med kulturno sodelovanje, itd). Konceptualno kot tudi tehnološko, smo pripravili mladinsko orientirano povezavo med lokalno skupnostjo na evropski ravni preko mladostnega koncepta, privlačne vsebine in podobe.