OSTALI PROJEKTI

MOBILNA APLIKACIJA

Pametni sistem za nadzor in odpiranje vrat z mobilno aplikacijo - Doorcloud

SPLETNA STRAN

Spletna trgovina luksuznih oblačil EMPORIUM

SPLETNA STRAN IN APLIKACIJA

Spletno mesto ALT9 za prodajo virtualnih strežnikov

OTHER PROJECTS

WEB APPLICATION

Welcoming visitors to the vibrant city of Breda

WEB APPLICATION

Welcoming visitors to the vibrant city of Breda

WEB APPLICATION

Welcoming visitors to the vibrant city of Breda