MAM - rBIA

Namen izvedbe je razviti novo visokotehnološko intuitivno spletno aplikacijo, nove inovativne indekse za ocenjevanje tržnega stanja in podatkovne baze, ki samodejno zbirajo relevantne podatke iz nekonvencionalnih virov.

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).